Ik ben Iris. Ik werk als fotografe en als ‘kunstenaar in de klas of in de buurt’. In de studies die ik heb gedaan en in mijn werk zijn mensen en vooral kinderen steeds weer de rode draad. Tijdens mijn rechtenstudie heb ik onderzocht of kinderrechters rekening hielden met de verschillende culturele achtergronden van kinderen bij het nemen van hun rechterlijke beslissing. Ik fotografeer graag kinderen en geef met veel plezier les aan kinderen. Ik hou van authenticiteit en fotografeer met natuurlijk licht. In mijn foto’s wil ik een sfeer vangen, een verhaal vertellen of gewoon iets moois laten zien. Ik werk vooral intuïtief en fotografeer zowel analoog als digitaal.

Achtergrond

Als kind hield ik van tekenen en lezen, bewegen en sporten, buiten zijn, de zon, reizen en muziek. Dat is allemaal gebleven. Mijn ouders hebben een verschillende culturele achtergrond en ik ben opgegroeid met verschillende manieren van denken en doen. Daarbij speelden foto’s en verhalen van vroeger een belangrijke rol. Opgroeien in een huis met twee culturen ervaar ik als verrijkend. Ik ken echter ook het gevoel van me nergens thuis voelen en ben de innerlijke reis aangegaan naar me thuis voelen in mezelf; een weg van onder-zoeken, ont-dekken, ont-wikkelen en ont-moeten. Hierbij hebben fotografie en tekenen een belangrijke rol gespeeld. Voordat ik me bewust was van wat er diep in mij speelde had ik het dikwijls al gefotografeerd of getekend. Mijn werk reflecteert mijn persoonlijk verhaal, het zijn momentopnamen. Dit vind ik het magische van kunst: doen waar je van houdt, afgaan op hetgeen je aantrekt, iets moois maken, je emoties uiten en tegelijkertijd in contact komen met hetgeen onbewust in je speelt. De buitenwereld als spiegel voor je binnenwereld.

Dit doe ik ook graag met kinderen (en volwassenen). Ik wil ze nieuwe dingen laten zien en plezier laten beleven aan iets moois maken. Ze laten ontdekken wat bij hen past en ze meegeven dat ze het op hun eigen manier en tempo goed doen. Wat er op dat moment is, is er en het is goed. Alles heeft betekenis.

Tenslotte ben ik voor alles moeder van Malí. Waar ik voorheen zoveel mogelijk wilde reizen en fotograferen, kon ik me niet voorstellen dat er nog iets leukers bestond dan moeder zijn. Weer een andere reis!


CURRICULUM VITAE ➡